Welcome, Guest Login|Sign Out

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/10/neu-da-yeu-lam-anh.html[/postlink]
[starttext]  
 Nếu Đã Yêu (Tùng Châu - Lê Hựu Hà) 2010 - Lam Anh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Neu Da Yeu - Lam Anh

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/10/neu-em-duoc-lua-chon-minh-tuyet.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=pATkjVgM7qEendofvid
[starttext] Nếu Em Được Lựa Chọn - Minh Tuyết

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Neu Em Duoc Lua Chon - Minh Tuyet

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/10/em-phai-lam-sao-thuy-tien.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=s1HnK4-Gz98endofvid
[starttext] Em Phải Làm Sao - Thủy Tiên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Em Phai Lam Sao - Thuy Tien

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/10/tai-em-yeu-don-phuong-thuy-khanh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=ZRS2i--BTDMendofvid
[starttext] Tại Em Yêu Đơn Phương - Thúy Khanh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tai Em Yeu Don Phuong - Thuy Khanh

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/10/nhung-chieu-mua-yeu-dau-duong-hong-loan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=H7Q7c6MLQBEendofvid
[starttext] Những Chiều Mưa Yêu Dấu - Dương Hồng Loan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Nhung Chieu Mua Yeu Dau - Duong Hong Loan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/10/mua-hoang-hon-thanh-lam.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=sfk7NCaGM9Uendofvid
[starttext] Mưa Hoàng Hôn - Thanh Lam

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Mua Hoang Hon - Thanh Lam

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/10/trai-tim-cua-gio-khanh-ngoc.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Sm_tUH8hTJwendofvid
[starttext] Trái Tim Của Gió - Khánh Ngọc

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Trai Tim Cua Gio - Khanh Ngoc

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/10/tinh-em-sa-mac-cam-ly.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=H5WJhlbcgxQendofvid
[starttext] Tình Em Sa Mạc - Cẩm Ly

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tinh Em Sa Mac - Cam Ly

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/10/le-da-dam-vinh-hung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=lk6xNiLYAZwendofvid
[starttext] Lệ Đá - Đàm Vĩnh Hưng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Le Da - Dam Vinh Hung

Facebook Badge