Welcome, Guest Login|Sign Out

7
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/01/nua-hon-thuong-dau-ho-hoang-yen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=DLxevnauacIendofvid
[starttext] Nửa Hồn Thương Đau - Hồ Hoàng Yến

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Nua Hon Thuong Dau - Ho Hoang Yen

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/01/du-tinh-yeu-da-mat-ho-hoang-yen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Vy0jWCJx6GEendofvid
[starttext] Dù Tình Yêu Đã Mất - Hồ Hoàng Yến

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Du Tinh Yeu Da Mat - Ho Hoang Yen

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/01/duong-nhu-nguyen-hong-nhung.html[/postlink]
Dường Như - Nguyễn Hồng Nhung

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Duong Nhu - Nguyen Hong Nhung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/01/da-co-mot-thoi-ngoc-anh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=yj1rM159CdIendofvid
[starttext] Đã Có Một Thời - Ngọc Anh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Da Co Mot Thoi - Ngoc Anh

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/01/trai-tim-ngoan-nguyen-khang.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=irZDJdDEIaUendofvid
[starttext] Trái Tim Ngoan (Anh Bằng) - Nguyên Khang

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Trai Tim Ngoan - Nguyen Khang

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/01/cau-chuyen-tinh-toi-quang-dung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=nlWVy4JyWyIendofvid
[starttext] Câu Chuyện Tình Tôi - Quang Dũng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Cau Chuyen Tinh Toi - Quang Dung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/01/con-do-chut-hong-phai-quang-dung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=8KN7VyJAY_Mendofvid
[starttext] Còn Đó Chút Hồng Phai - Quang Dũng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Con Do Chut Hong Phai - Quang Dung

5
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/12/bat-dau-anh-minh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=wdMU4ag2SQsendofvid
[starttext] Bắt Đầu - Ánh Minh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Bat Dau - Anh Minh

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/12/em-dang-ngu-quen-anh-minh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=ZI1WwNAT_8sendofvid
[starttext] Em Đang Ngủ Quên - Ánh Minh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Em Dang Ngu Quen - Anh Minh

Facebook Badge