Welcome, Guest Login|Sign Out

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/em-da-quen-anh-remix-thuy-khanh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=q06Cc72QvOcendofvid
[starttext] Em Đã Quên Anh (Daniel Mastro Remix) - Thúy Khanh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Em Da Quen Anh (Remix) - Thuy Khanh

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/danh-mat-cuoc-tinh-remix-song-diep-cao.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=DoCC_OhBtk8endofvid
[starttext] Đánh Mất Cuộc Tình (Remix) - Cao Trung & Song Điệp

Scott có add thêm riêng giọng hát của Cao Trung & Song Điệp để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Danh Mat Cuoc Tinh (Remix) - Song Diep & Cao Trung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/giu-em-di-thuy-chi.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=YTmSbDKCuNMendofvid
[starttext] Giữ Em Đi - Thùy Chi

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Giu Em Di - Thuy Chi

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/chiec-khan-gio-am-tien-cookie.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=7qa8R2ZAnwUendofvid
[starttext] Chiếc Khăn Gió Ấm - Tiên Cookie

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Chiec Khan Gio Am - Tien Cookie

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/cho-em-mot-lan-duoc-yeu-dong-nhi.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=2WpHVRaOsVMendofvid
[starttext] Cho Em Một Lần Được Yêu - Đông Nhi

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Cho Em Mot Lan Duoc Yeu - Dong Nhi

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/trot-yeu-trung-quan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=WmSxVC-Gw6Aendofvid
[starttext] Trót Yêu - Trung Quân Idol

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Trot Yeu - Trung Quan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/buc-tranh-tu-nuoc-mat-mr-siro.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=TdOAJgfaypMendofvid
[starttext] Bức Tranh Từ Nước Mắt - Mr Siro

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Buc Tranh Tu Nuoc Mat - Mr Siro

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/ngay-ay-se-den-ho-quang-hieu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=YdnABBHSP3Yendofvid
[starttext] Ngày Ấy Sẽ Đến - Hồ Quang Hiếu

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Ngay Ay Se Den - Ho Quang Hieu

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/noi-nho-theo-man-mua-ngo-kien-huy.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=9ilx_KnHXnAendofvid
[starttext] Nỗi Nhớ Theo Màn Mưa [Chạm Tay Vào Điều Ước] - Ngô Kiến Huy

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Noi Nho Theo Man Mua - Ngo Kien Huy

Facebook Badge