Welcome, Guest Login|Sign Out

3
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/huong-toc-ma-non-luong-bich-huu-dan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=7Bjmcn8rJ-Iendofvid
[starttext] Hương Tóc Mạ Non - Đan Trường & Lương Bích Hữu

Scott có add thêm riêng giọng hát của Đan Trường & Lương Bích Hữu để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Huong Toc Ma Non - Luong Bich Huu & Dan Truong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/sao-ut-no-voi-lay-chong-duong-hong-loan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=nzSUeq2LJxgendofvid
[starttext] Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng - Dương Hồng Loan ft Lê Sang

Scott có add thêm riêng giọng hát của Dương Hồng Loan & Lê Sang để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Sao Ut No Voi Lay Chong - Duong Hong Loan & Le Sang

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/mai-che-theo-chong-duong-hong-loan-ly.html[/postlink] [starttext]
 
Mai Chế Theo Chồng - Dương Hồng Loan & Lý Diệu Linh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Mai Che Theo Chong - Duong Hong Loan & Ly Dieu Linh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/long-mai-yeu-thuong-duong-hong-loan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=3LT3Fng_5c0endofvid
[starttext] Lòng Mãi Yêu Thương - Dương Hồng Loan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Long Mai Yeu Thuong - Duong Hong Loan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/con-gi-cho-nhau-van-truong.html[/postlink] [starttext]
   
 Còn Gì Cho Nhau - Vân Trường

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Con Gi Cho Nhau - Van Truong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/moi-tinh-ben-gieng-nuoc-che-phong.html[/postlink] [starttext]
 
Mối Tình Bên Giếng Nước - Chế Phong 
Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Moi Tinh Ben Gieng Nuoc - Che Phong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/thuong-cho-so-phan-dam-vinh-hung.html[/postlink] [starttext]
   
 Thương Cho Số Phận - Đàm Vĩnh Hùng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Thuong Cho So Phan - Dam Vinh Hung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/loi-thoat-nao-cho-nhau-dam-vinh-hung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Cs3vnA68ARMendofvid
[starttext] Lối Thoát Nào Cho Nhau - Đàm Vĩnh Hưng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Loi Thoat Nao Cho Nhau - Dam Vinh Hung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2015/03/ai-dua-em-ve-dam-vinh-hung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=TZk6Mnatvmsendofvid
[starttext] Ai Đưa Em Về - Đàm Vĩnh Hưng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Ai Dua Em Ve - Dam Vinh Hung

Facebook Badge