Welcome, Guest Login|Sign Out

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/09/sau-tim-thiep-hong-le-quyen-quang-le.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=PaDqX64Q_v4endofvid
[starttext] Sầu Tím Thiệp Hồng - Quang Lê & Lệ Quyên

Scott có add thêm riêng giọng hát của Quang Lê & Lệ Quyên để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe. ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Sau Tim Thiep Hong - Le Quyen & Quang Le

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/09/thuong-mai-mot-cuoc-tinh-luu-anh-loan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=HPxRz_uNTkgendofvid
[starttext] Thương Mãi Một Cuộc Tình - Lưu Ánh Loan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Thuong Mai Mot Cuoc Tinh - Luu Anh Loan

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/09/tinh-me-bao-la-luu-anh-loan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=c20Zir3PVUkendofvid
[starttext] Tình Mẹ Bao La - Lưu Ánh Loan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tinh Me Bao La - Luu Anh Loan

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/09/dieu-buon-dem-trang-luu-anh-loan.html[/postlink] [starttext]
   
 Điệu Buồn Đêm Trăng - Lưu Ánh Loan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Dieu Buon Dem Trang - Luu Anh Loan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/09/niem-hy-vong-sai-lam-khanh-phuong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=mEn5B1Or9LUendofvid
[starttext] Niềm Hy Vọng Sai Lầm - Khánh Phương

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Niem Hy Vong Sai Lam - Khanh Phuong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/09/muon-quen-mot-nguoi-hay-yeu-mot-nguoi.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=fduD4UBD3z4endofvid
[starttext] Muốn Quên Một Người Hãy Yêu Một Người - Khánh Trung

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Muon Quen Mot Nguoi Hay Yeu Mot Nguoi - Khanh Trung

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/09/muon-yeu-em-nhu-ngay-xua-ly-hai.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=al1wjGCnXn8endofvid
[starttext] Muốn Yêu Em Như Ngày Xưa - Lý Hải

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Muon Yeu Em Nhu Ngay Xua - Ly Hai

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/09/my-girl-noo-phuoc-thinh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=MDDRYq2c9tsendofvid
[starttext] My Girl - Noo Phước Thịnh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

My Girl - Noo Phuoc Thinh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.de/2014/09/ninh-binh-que-me-anh-tho.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=wd4TVeyrT2Aendofvid
[starttext] Ninh Bình Quê Mẹ - Anh Thơ

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Ninh Binh Que Me - Anh Tho

Facebook Badge